LGG Stockholm


LGG säkerställer updragsgivarens intressen - från ord till handling!

 


Affärsnytta skapas när helheten synkas

Våra tjänster 

 

Teknisk Projektledning-Produktutveckling-Affärsutveckling


Tillsammans med er målbild skapar vi hållbara mervärden som ger accepterad affärsnytta i hela värdekedjan.

Genom en transparent affärsmodell uppfyller vi tillsammans vad vi kommit överens om.

Certifikat Nr: 117503

Växel

08 - 24 65 65

© Copyright. All Rights Reserved LGG 2017