Växel:

08-24 65 65

Våra tjänster...

  • Teknisk Projektledning
  • Byggledning
  • Installationsledning
  • Produktutveckling
  • Processutveckling
  • Affärsutveckling
  • Verksamhetsutveckling
  • Fastighetsutveckling
  • Kvalitè & Miljöledningssystem

Vi gör jobbet...

Vi säkerställer ert direktiv, från ord till handling.

Innovativ projektstyrning som skapar mervärde.

LGG är ert val när ni vill säkerställa era intressen!

Affärsnyttan skapas när helheten synkas!

AFFÄRSIDÉ

Säkerställa updragsgivarens intressen från ord till handling!

Vi levererar Teknisk projektledning, Produktutveckling & Affärsutveckling vi skapar hållbara mervärden som ger accepterad affärsnytta i hela värdekedjan. Vi håller vad vi lovar!

 

 

 

 

 

 

LGG Hållbarhetsplan

 

Hållbarhetsarbetet i LGG Stockholm grundar sig i de 17 globala hållbarhetsmålen med de 169 tillhörande delmålen. Hållbarhetsplanen, innehållande kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och CSR-plan ska utarbetas i linje med dessa mål och innehålla tydliga mål för LGG Stockholms verksamhet med tillhörande handlingsplaner, kontrollplaner och checklistor. Detta i syfte att kontinuerligt utvärdera och utveckla vår verksamhet på ett sådant sätt som utmärker hållbart arbete. Hållbarhet ska genomsyra varumärket LGG.

LGG kvalitetspolicy

 

Kvalitet ska genomsyra allt vi gör och kopplas mot vår hållbarhetsplan. Det vi kan påverka för ett bättre samhälle förändrar inte världen men vi kan påverka våra val med att kvalitetssäkra det vi råder över.

 

 

LGG värdegrund

 

Tillit-Engagemang-Nyskapande-Delaktiga

Nyheter 2018 Q1

# 20180102 LGG i Stockholm AB ingår nu i koncernrelation. Fusionen ger en trygg och stabil tillväxtpotenial för våra verksamheter.

 

# 20180105 Member of LGG verksamheter är nu kvalificerade enligt Achilles.

 

 

 

Post: office@lggstockholm.se

Växel: +46 08 24 65 65

Använd digitala alternativ vid postsändningar för en säkerställd kommunikation och ett bättre miljöval. Ett av våra miljömål är att nå en komplett funktionell digitaliserad verksamhet. Tack för er insats.

Besök

Projektstyrd: Istället för en fast kontorsplats har vi mötesplatser och alternativa arbetsställen! Flexibelt- Innovativt och Funktionellt. Var och när beslutas/planeras gemensamt för aktuellt möte!

O.B.S Leveransadress:

Vid postsändningar/ paketleveranser till fysisk registrerad adress för LGG Stockholm och Member of LGG verksamheter, kan vi ej garantera mottagandet, skall alltid verifieras innan om inte post och leverans lösningar har avtalats. Det åligger varje ägare av respektive sändning till LGG Stockholm AB med aktuella verksamheter/Projekt- Member of LGG att säkerställa post och paketleveranser når önskad mottagare.

 

Verksamsamhetsförsäkring Trygg Hansa: 25-1201150-07

Organisationsnummer: 556912-5288

Godkänd för F-Skatt. Momsregistreringsnr:SE556912-528801

Identification Achilles Qualified: 117503

© Copyright. All Rights Reserved LGG 2017